sâmbătă, 31 ianuarie 2015

Scurtă istorie a Franc-masoneriei în Principatele Române
În sec. XVII, Constantinopolul era pentru români şcoala învăţăturii universale, la care nu puţini domnitori şi mari boieri şi-au trimis copiii. Acolo se găseau mulţi învăţători şi dascăli de renume, greci, francezi, englezi sau italieni, printre care francmasonii erau prezenţi. Dar chiar înainte de apariţia masoneriei contemporane, câţiva dintre domnitorii români au aplicat ideile şi principiile „epocii luminilor” pe care şi francmasoneria le-a răspândit.
În Moldova şi Ţara Românească, Alexandru Lăpuşneanu şi Radu Şerban au întemeiat şcoli domneşti „pentru învăţătura norodului” în 1561 la Cotnari şi în 1603 la Târgovişte. Academia din Bucureşti a apărut în 1688 din cheltuiala domnitorului Şerban Cantacuzino, cea din Iaşi în 1707 sub auspiciile lui Antioh Cantemir, iar cea din Transilvania în 1795 din străduinţa învăţatului Ioan Piuariu-Molnar. Constantin Brâncoveanu, Antioh şi Dimitrie Cantemir au înfăptuit reforme juridice şi fiscale, au deschis şcoli şi spitale, au popularizat ideea „bunului” sau „binelui obştesc”.
În 1741, Constantin Mavrocordat a introdus în Ţara Românească o constituţie („Marele Hrisov“), iar în 1746 tot el, domnind succesiv la Bucureşti şi la Iaşi, a desfiinţat şerbia (iobăgia) în ambele principate.
„Marele Hrisov” a fost publicat ca model juridic de Constituţie în gazeta „Mercure de France” din iulie 1742. Iar „Pravilniceasca condică“, redactată de domnitorul Alexandru Ipsilanti, a modernizat legislaţia Ţării Româneşti.
Trebuie să amintim că Prima personalitate romana care a făcut parte dintr-o societate secreta europeana a fost Dimitrie Cantemir. Calitatea care l-a propulsat in rândul elitei a fost imensa lui cultura. Considerat un titan al civilizaţiei româneşti, Cantemir a primit şi recunoaşterea celebrelor academii europene.
Se ştie despre el ca a fost afiliat la Ordinul Rozicrucian, printre ai cărui membri de onoare s-a numărat si Isaac Newton. O legenda, neconfirmata de istorici, spune ca, după moartea lui Cantemir, capul sau a fost înmormântat, cu onorurile cuvenite unui iniţiat, intr-un cimitir rozicrucian din Scotia.
Francmasoneria propriu-zisa a venit in Tarile Romane, in sec. al XVlll-lea, pe timpul huliţilor domni fanarioţi. Prima înfiinţata a fost "Loja de Galaţi", fondata in 1734, de italianul Anton Maria del Chiaro, secretarul particular al domnitorului Constantin Mavrocordat.
Ceva mai târziu, Mavrocordat însuşi a înfiinţat "Loja Moldova" al cărei prim "Venerabil" a fost Prea Sfinţitul Leon Gheucă, episcopul de Huşi.
Prima lojă, despre care s-au păstrat în arhive informaţii detaliate, după unele surse, a fost Augustina, fondată în 1742 la Iaşi
De asemenea, în Muntenia a fost consemnată în anul 1750 înfiinţarea lojilor masonice de către francezul Louis Dabin la Bucureşti şi Iaşi sub obedienta Marelui Orient al Franţei.